ທົວໂຮງງານ

202061013583179647
ໂຮງງານ ໃໝ່ ເປີດໃນປີ 2019

202061013583179647
ໂຮງງານ ໃໝ່ ເປີດໃນປີ 2019

202061013583179647
ໂຮງງານ ໃໝ່ ເປີດໃນປີ 2019

202061013583179647
ການເຊື່ອມຕໍ່ grinder

202061013583179647
ຮ້ານ ບຳ ບັດຄວາມຮ້ອນ

202061013583179647
ສາງ

202061013583179647
ຫ້ອງທົດລອງ

202061013583179647
ການຫຸ້ມຫໍ່

202061013583179647
ອະນາໄມ

202061013583179647
ປອມ

202061013583179647
ຂົນສົ່ງ

202061013583179647
ການໂຄສະນາຂອງບໍລິສັດ

202061013583179647
ສະແດງຮູບ

202061013583179647
ຮູບຫ້ອງການ

202061013583179647
ວັດ​ຖຸ​ດິບ